Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Källista

Källistan nås genom att klicka Ange en källa på höger sida i fönstret med kopplade källor. (Fönstret Kopplade källor för .. visas genom att klicka på i Personinformationsfönstret eller make eller makarutan i Familjevyn eller Antavlevyn.) Källistan kan också nås med menyval Visa->Baslistor->Källa i verktygsfältet.Vad inkluderas i listan?
Källistan visar alla källor som har använts på något sätt i din Familjefil. Om en källa refereras på mer än ett ställe, finns endast en källa i källistan och alla referenser pekar till denna enda huvudkälla. Namnet i Källistan är källans namn. Linjer föregående av en liten punkt är källor skapade med  SourceWriter systemet. Linjer utan punkter är skapade med bassystemet för källor.

Visa källdetaljer
Under källornas namnlista visas källdetaljerna. Dessa inkluderar Titel, Författare, Typ, Publikationsdetaljer och källtext. När du flyttar den markerade raden upp och ner i listan visas detaljerna för aktuell rad. Du kan klicka på de enskilda detaljerna genom att klicka på berörda flikar. Fliken Utskrift visas hur källan kommer att skrivas ut i en rapport.

Välja en källa 
För att välja en särskild huvudkälla, markera önskad rad och klicka Välj, eller Dubbelklicka på raden. (Om du visar källistan via menyvalet Visa->Huvudlistor-> Källor kommer Välj knappen inte att vara tillgänglig utan heter Stäng istället.)

Lägg till en ny huvudkälla
1. Klicka på Lägg till. Fönstret med Lägg till en ny källa öppnas. (För mer information om hur man fyller i detta fönster, se Definiera eller ändra en källa.)

2. Mata in källinformationen.

3. Klicka Spara.

Redigera en befintlig huvudkälla
1. Markera den källa du vill ändra.

2. Klicka på Redigera. Fönstret Redigera definintion av källa öppnas. (För mer information om hur man fyller i detta fönster, se Definiera eller ändra en källa.)

3. Gör de önskade förändringarna i källan.

4. Klicka Spara.

Radera en huvudkälla
Om en huvudkälla används för en eller flera händelser i din Familjefil, visas en varning när du klickar på Alternativ->Radera källa, som talar om att denna källa just nu används. Om du vill se en lista på vilka personer som använder denna källa, klicka på JA. Så snart listan visas tillfrågas du om du verkligen vill radera källan. Klicka Radera denna huvudkälla och alla referenser till den, om du verkligen vill radera källan. (Se Vilka är kopplade till denna post? för mer information.) Om ingen använder sig av huvudkällan kan du radera posten genom att trycka på Radera.

För att radera en referens till en huvudkälla, se underrubriken Radera en källreferens under ämnet Hänvisning till källor.) 

Verifiera dina källor
När du matar in information i din Familjefil och dokumenterar var information kom ifrån så vet du vanligtvis om källan är säker eller inte. Om du importerar information som andra har sammanställt har du ingen möjlighet att kontrollera källorna. Det är klokt att göra detta. Bekräftad- kolumnen i Källistan används för att markera de källor du har bekräftat och är ett bra sätt att hålla ordning på dina framsteg och för att ha en pålitlig dokumentation för all din information. 

För att markera Bekräftad-kolumnen, klicka i den tomma rutan i B-kolumnen för tillämplig huvudkälla. (Det finns också en Bekräftad kolumn för källdetalj som används till samma sak, för att verifiera trovärdigheten för varje citat hämtat från en huvudkälla.)

Ytterligare alternativ
Klicka på Alternativ i källfönstret och du får upp en meny där Du kan välja att:
 • Radera källa - Tar bort källan från huvudlistan om den inte används i Familjefilen.
 • Märk-/Exkludera-alternativ - Visar fönstret med Märk-/Exkludera-alternativen där du snabbt kan bocka i eller tömma alla allmänna märken på källor och rapporter.
 • Ändra tillförlitlighetsnivå - Ändrar tillförlitlighetsnivån för all information, som använder denna källa.
 • Kombinera Dubbletter - Detta alternativ kombinerar identiskt lika källor.
 • Radera oanvända källor - Detta alternativ tar bort de huvudkällor som inte används någonstans i hela Familjefilen.
 • Importera listor - Härifrån kan du importera olika listor från andra familjefiler. Dessa kan inkludera platser, efternamn, händelser, tempel, äktenskapstatus, källtyper, barnstatus, bilder och andra källistor.
 • Skriv ut - Du kan skriva ut antingen en lista på alla källor eller ta med alla hänvisningar om varje person och äktenskap som finns på varje källa. 
 • Zooma - Låter dig ändra storleken på typsnittet på varje källa.
 • Alternativ för icke-källor - Bara äkta källor hör hemma i källistan. Ibland när du får information från andra så är det saker som hör hemma i notiser. Denna funktion flyttar alla icke-källor automatiskt till notiser för personen de hör till. (Se Radera ickekällor från källistan för mer information.)
 • Visa lista - För att visa en lista på alla personer som använder en särskild huvudkälla, markera källan och klicka Visa lista…
 • Märka en källa -Du kan märka en persons källor i källistan antingen genom att Dubbelklicka i Märke- kolumnen för önskad källa eller genom att klicka på raden för att markera den och sedan sätta en bock i  märka rutan i nedre vänstra hörnet. När en källa märks, visas en bock i Märke-kolumnen. Märken kan användas för att begränsa antalet inkluderade källor, när man skriver ut en Källrapport. Du kan också filtrera Källistan till att bara visa märkta källor genom att välja Visa bara/Märkt-rutan under Hjälp-knappen.

  Uteslut en huvudkälla från rapporter
  Om du inte vill ha en viss källa inkluderad i en rapport, markera källans namn och bocka sedan i rutan nederst på fönstret, benämnd Exkludera denna källa från rapporter.

  Kombinera/sammanslå källor
  Om du finner att du har två källor i din huvudlista som egentligen är samma, kan du kombinera de två källorna till en källa. För att göra detta gör du följande:

  1. Markera först den källa du vill ändra genom att klicka på den.

  2. Klicka sedan på Kombinera markerad källa med en annan i listan längst ner till höger.
  3. Markera sedan den källa du vill ändra genom att klicka på den

  4. Klicka på knappen igen där det nu står Markera målkälla, klicka därefter på knappen.

  Den första källan tas bort och all information från den pekar hädanefter på den andra källan.

  Kopiera källinformation för att använda på annat ställe
  Om du vill kopiera en skapad källinformation in i ett e-postmeddelande eller ett dokument kan du markera kan du markera denna information under fliken Uskrift och därefter klicka på Ctrl-C på tangenbortbordet för att kopiera det till Window urklipp. Du kan därefter använda dig av Ctrl-V för att klistra in det på valfri plats.

  Leta efter en speciell källa
  Om du har långa källistor kan du behöva leta igenom listorna efter något särskilt. Gör så här

  1. Klicka i Sök-rutan ovanför raderna och sätt markören där.
   
  2. Skriv in texten du söker efter. Det kan vara början av en lång beskrivning av källan. Allteftersom du skriver visar Legacy de rader som bäst matchar i sökrutan. 

  Se också:
  Hänvisning till källor
  Definiera eller ändra en källa
  Källdetaljer

  9-1059 : 60815 RK