Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Fokusgrupp - Lägg till ett urval

Fönstret Fokusgrupper kan nås på flera sätt:
1. Genom meny- och knappval: Arkiv->Exportera till->t ex Gedkom-fil->Välj Person->Valda poster i fokusgruppen
2.  Genom meny- och knappval: Rapporter->Rapportmeny->Familj/person->Välj person->Fokusgrupp->Redigera.
3.  Genom menyval: Visa->Fokusgrupp.
4.  Genom menyval Sök->Diverse sökning->Fokusgrupp->Visa/ange fokusgrupp

Klicka här för mer information om Fokusgrupper


Lägg till en person
För att lägga till en specifik person i Fokusgruppen klicka Lägg till person.... Från Namnlistan välj en person antingen genom att Dubbelklicka eller markera raden och klicka Välj. Namnet läggs till i Fokusgruppen.

Lägg till en familj
En familj anses vara personen, hans/hennes make/maka och alla barnen. För att lägga till en familj klicka Lägg till familj.... Make/maka listan visas med ett namn markerat. Om det är fel person klicka Ändra till höger om namnet och välj önskad person. Om personen har mer än en make/maka kan du välja alla genom att klicka på den knappen till höger. Du kan inkludera ytterligare familjemedlemmar genom att markera rutan Ta med föräldrar till aktuell person. Ta med föräldrar till make/maka och Multipla föräldrar (länkad till flera föräldrar)

Lägg till en persons anor
Du kan lägga till alla i blodsband till vald person för angivet antal generationer och även ättlingar till dessa anor om du vill ha hela släktträdet. 
För att välja anor klicka Lägg till person och anor....  (Se Märkning av anor (Alternativ) för mer information.)

Lägg till en persons ättlingar
En persons ättlingar inkluderar barnen för varje äktenskap och deras barn i sin tur.
För att lägga till ättlingar klicka Lägg till person och ättlingar...  (Se Ättling alternativ. för mer information)

Lägg till en hel familjelinje
Detta alternativ inkluderar alla som på något sätt är kopplad till personen. Detta inkluderar anor, ättlingar, syskon, make/makar till alla osv. Alla med blodsband och äktenskap inkluderas.

9-1107 : 60929 RK