Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du kopplar bort ett barn, make/maka eller föräldrar

Det kan finnas tillfällen när du vill koppla bort en person från en relation eller helt radera honom/henne från Familjefilen.

Att koppla bort ett barn i Familjevyn:
1. Högerklicka på namnet på det barn du vill koppla bort.  
2. I snabbmenyn väljer du Radera koppling till föräldrar.... 
3. Ett fönster öppnas som visar far, mor och syskon som barnet just nu är kopplat till.
4. Klicka Ja för att fortsätta.  Barnet kopplas bort som barn och syskon.

Att koppla bort ett barn i Antavlevyn:
1. I Antavlevyn ska du markera en av föräldrarna till barnet som ska kopplas bort.
2. I  Make/Barn-listan ska du högerklicka på namnet på det barn som ska kopplas bort. I snabbmenyn ska du välja Barnstatus... varvid fönstret Barn till öppnas.
3. Markera barnets namn och klicka på knappen Radera koppling. Ett fönster öppnas som visar far, mor och syskon som barnet just nu är kopplat till.
4. Klicka Ja för att fortsätta.  Barnet kopplas bort som barn och syskon.

Att koppla bort en make/maka i Familjevyn:
1. Se till att den make/makaen är i antingen i Make- eller Maka-rutan.
2. Högerklicka på den make/maka du vill koppla bort och klicka sedan  på Radera koppling.
3. Välj Från make/maka i undermenyn.  
4. En ruta öppnas som visar maken/makan och barnen från vilka personen kommer kopplas bort.
5. Välj Ja för att fortsätta.  Den make/makaen kopplas bort.

Att koppla bort en make/maka i Antavlevyn:
1. I Antavlevyn ska du högerklicka på den person du vill koppla bort.
2. I snabbmenyn väljer du Radera koppling.
3. Välj Från make/maka i undermenyn.  En ruta öppnas som visar den make/makaen och barnen från vilka personen kommer kopplas bort.
4. Välj Ja för att fortsätta.  Maken/makan kopplas bort.

Att koppla bort föräldrar i Familjevyn:
Att koppla bort en person från dess föräldrar liknar metoden att koppla bort ett barn.  I Familjevyn finns tre sätt att koppla bort föräldrar: 
 •  Högerklicka på någon av föräldrarnas namn och välja Radera koppling till föräldrarna för make/maka och sedan välja Ja för att bekräfta detta.
 • Högerklicka på maken eller makan och välj Radera koppling / Från föräldrar och sedan klicka  Ja för att bekräfta.
 • Välj Redigera från menyn. Välj Radera koppling / Make (eller Maka) / Från föräldrar och sedan klicka  Ja för att bekräfta.

  Att koppla bort föräldrar i Antavlevyn:
  1. Högerklicka på den person som du vill koppla bort föräldrarna från och klicka sedan  Ja för att bekräfta  
   eler
  2. Markera personen.  Välj Radera koppling  / make/maka / Från föräldrar från Redigera i menyn och sedan klicka  Ja för att bekräfta.
 • Fortsätt till nästa område: Hur du ändrar ordningen på make/maka och barn.
 • Återvänd till Exempel och Övningar.

  9-1211 : 31015 RK