Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Importera - En GEDCOM-film

För att importera en GEDCOM fil till Legacy, välj Arkiv->Importera från / GEDCOM

 

Fönstret Importera fil öppnas. I fönstret väljer du vilken hur och vilken fil du vill importera.Ett nytt fönster öppnas:


 • Om du vill skapa en ny Familjefil för GEDCOM informationen väljer du Skapa en NY Familjefil och lägg till GEDCOM informationen i den  (rekommenderas).
 • Om du vill lägga in informationen till din existerande Familjefil väljer du Lägg GEDCOM informationen i EXISTERANDE Familjefil

  Klicka sedan på Fortsätt.. Legacy öppnar ett nytt Importera en GEDCOM fil fönster.

  Om du lägger till informationen i en befintlig Familjefil frågar Legacy om du vill göra en säkerhetskopia före importen. Detta rekommenderas. Om du valt att skapa en ny Familjefil får du en fråga om nytt filnamn.

  Legacy analyserar GEDCOM filen och kontrollerar att den är korrekt och läsbar. Samtidigt beräknas hur många personer och familjer den innehåller. Om felaktig information upptäcks visas ett meddelande och du får för Legacy ange hur informationen ska hanteras. Avsändarens namn, adress och kommentarer visas tillsammans med namnet på det program som skapade filen.

  If there is no compiler information in the Family file you are importing into, a button will appear to the left of the incoming compiler information: Import Compiler Information. You can click this button to import the incoming information into the compiler information of the family file. (If there is already compiler information in the family file, this option button is not shown.)


  Efter analysfasen, klickar du på Starta import. Legacy läser informationen från GEDCOM filen och placerar den i angiven Familjefil. Allt som inte kan identifieras placeras i en felfil så du efteråt kan bestämma hur detta skall åtgärdas.

  Anm.: Ett annat sätt att lätt importera en GEDCOM- fil är att använda drag&släpp och släppa filen på Legacy ikonen på skrivbordet. När Legacy avslutas startar detta förfarande Legacy på nytt och påbörjar importprocessen. Detta går också att göra med PAF och Legacy filer.

  Teckenuppsättning
  Legacy hanterar automatiskt importen av olika teckenuppsättningar inkluderat ANSI, ANSEL och UTF-8.

  Postnumrering
  De flesta GEDCOM filer är kodade med postidentifieringsnummer (RIN) som användes av det exporterande programmet. Ofta används dessa för att identifiera personer i filen tillsammans med deras namn. Om du importerar till en ny tom familjefil så kan du behålla dessa nummer.  Du kan också omnumrera dem och själv välja ett startnummer. Om du t.ex. har 2.582 personer i din familjefil så kan du låta de nya personerna få nummer från 3000 för att lätt kunna identifiera de personer som importeras. Om du väljer ett nummer som redan är använt hoppar Legacy istället nästa lediga nummer och påbörjar importen därifrån.

  Importfilter


 • Kontrollera under importen att tempelnamn är giltiga - Om du använder SDH möjligheterna i Legacy , låter detta alternativ dig att kolla efter giltiga tempelnamn  och förkortningar under importen.
 • Kontrollera under importen att datumformaten är giltiga- Legacy använder logiska regler för datumformatering. Program som tillåter fria format kan innehålla text och datumformat som inte kan tolkas för sortering och tidsberäkningar.  Under importen kontrollerar Legacy alla datum om de är korrekta eller inte och visar ej korrekta. Om du accepterar alla datum oavsett innehåll kan du avmarkera detta alternativ.  (Om du använder sökmotorn i Legacy kan du skapa en lista som visar namnen och postnumren på alla personer som har ogiltiga datum. Denna lista låter dig snabbt hoppa till varje person för senare rättelser.)
   
  I Legacy kan du efter importen söka rätt på alla poster med felaktiga datumformat och korrigera dem manuellt.

  Om du accepterar alla datum oavsett innehåll kan du avmarkera detta alternativ I Legacy kan du sedan söka rätt på alla poster med felaktiga datumformat och korrigera dem manuellt.
 • Datum i en GEDCOM-fil är i engelskt format - Datumformatet i nästan alla GEDCOM-filer är engelskt även om filen är skapad av program i icke engelskspråkiga länder. Detta är den förvalda standardinställningen. Om du märker att datumformatet inte är engelskt, avmarkera denna ruta. Detta är väldigt viktigt, för om du t.ex. får en GEDCOM-fil med förkortat finskspråkigt datumformat. Förkortningen av november månad i finska är Mar. (Marraskuu). Om Legacy importerar en GEDCOM-fil och importerar i engelskt format kommer t.ex Mar att uppfattas som mars. Genom att avmarkera denna ruta anger du för Legacy att analysera datumformatet enligt originalspråket i stället för engelska. 
 • Placera okända element i notisfält - Detta gör att all information som inte kan identifieras placeras i notiser för personen. Exempelvis en post som "OCCUP  Bricklayer" placeras i notiser eftersom OCCUP inte är ett standard GEDCOM märke. (Du kan ändra okända märken till standardmärken innan du importerar). 
 • Ny radbrytning i notisfältet - Om notiserna du importerar innehåller radbrytningstecken i slutet av raderna (PAF 2.31 eller PAF 3.0 notiser importerade från PAF 2.31) kan du formatera om raderna till kontinuerliga rader. Styckebrytningar behålls.
 • Formatera namn och orter - Dataformatet för importerade namn och orter är bestäms under fliken Alternativ -> Anpassa -> Dataformat. Bland dessa olika alternativ finns bl.a. alternativ för Versal begynnelsebokstav för förnamn och orter och att ortnamnsformatet skall ha ett mellanslag efter varje komma mm. 
 • Show Combine Options When Event Definitions or Locations are Different -With this option selected, if an incoming event definition or location definition is different from the current family file, the Combine Event Definition or Combine Master Locations creens are shown so that you can merge them together.

  Autokälla™
  Autokälla funktionen i Legacy låter dig automatiskt koppla en källreferens till varje importerad post. Genom detta dokumenterar du varifrån informationen kommer. Detta är mycket lättare att göra än att ange en källa i notiser.
  Innan du påbörjar import av en Legacy-, GEDCOM- eller PAF- fil kan du välja en  källa genom att klicka på Autokälla i Import fönstret. (Du kan också koppla en källa till alla poster du exporterar till en GEDCOM fil. Se Exportera GEDCOM filer för mer information.)

  Autokälla påminnelse

  Om du glömmer att sätta en Autokälla vid import av en fil kommer Legacy att fråga dig om du vill göra det. Denna påminnelse kan stängas av. När Autokälla påminnelse fönstret öppnas gör du följande:  Klicka på Välj en källa för att visa Källistan där Du kan välja en källa att koppla till eller klicka på Lägg till för att skapa en som sedan kopplas till posterna. Alternativt klicka på Koppla inte källa för att ange att ingen källa ska anges för denna import.

  Du kan också låta bli att ta emot viss information under importen av GEDCOM filen.  Exempel, om du inte är intresserad av Adresser kan du hoppa över det. För att anpassa importen klicka på Anpassa.  (Se Importera GEDCOM-poster.. för mer information).

  GEDCOM filer som inte kan läsas korrekt
  Ibland, men inte ofta, kan det hända att du får en GEDCOM fil som inte kan läsas korrekt. Filen kan innehålla brytningstecken som orsakar läsfel. Legacy försöker läsa runt sådana tecken men kan misslyckas.

  Om du, sedan Legacy analyserat filen, ser att Legacy finner färre antal personer och familjer i filen än du förväntar dig kan du göra så här:

  1. Högerklicka på Starta Import knappen.

  2. Ett pop-up fönster öppnas och frågar: Analysera på nytt med specialbinär metod?

  3. Klicka Ja.  GEDCOM filen analyseras igen och antalet bör då vara rätt.

  4. Klicka Starta import (vänsterklicka) för att importera filen.

  9-1024 : 61206 RK