Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Källa - Skapa eller redigera en källa med bassystemet 

För att öppna Källistan gör menyval Visa->Baslistor->Källa  i verktygsfältet.  Välj Lägg till för att öppna fönstret Lägg till ny källa.


Detta avsnitt beskriver hur du lägger till källor med hjälp av bassystemets skärmbilder. (Se avsnittet Source Writer (Källskrivare) för en annan metod som använder professionellt utformade mallar. Om du använder bassystemet kan du i Lägg till en ny källa växla till källskrivaren genom att klicka på Använd SourceWriter istället i fönstrets nedre högra del.)Namn på källistan
Skriv in ett namn på källan. Namnet kommer att användas i Källistan när den visas. Källans namn är vanligtvis en förkortning av källans titel. Till exempel, om du arbetar med en bok, som heter "Gilbert Radcliff Johnson från Wilderberry County, South Dakota och alla kända ättlingar till 1945", kanske du vill kalla källan någonting liknande "G.R. Johnsons ättlingar."

Typ av källa
Specificera vilken slags källa informationen kommer från. Legacy börjar med en lista som inkluderar bibeln, bok, folkräkning/skatt, kyrka, domstol, intervju, journal, land, brev, militär, tidningar, tidskrifter, personligt och övriga. Du kan välja typ genom att klicka på Ned-pilen till höger om textrutan och klicka på önskad typ eller genom att skriva in den manuellt. Du kan också lägga till nya typer helt enkelt genom att skriva in dem.

Författare
För in den person, organisation eller enhet som har skapat källan. Om det är en publicerad källa kan denna inkludera författare och publiceringsfakta. Om det är en opublicerad källa kan denna vara en person, en myndighet, en kyrklig organisation, förening etc.

Titel på källa
I detta fält matar du in källdokumentets fullständiga titel. För publicerade arbeten skriver du in titeln så som den står på titelsidan. För artiklar i tidskrifter skriver du in namnet på artikeln. För arbeten som inte är publicerade och inte har någon titel skriver du in en kort beskrivning av källan.
 • Formatering av titel - Välj den formatering som du vill använda för utskrift av källans titel i ett källcitat i en rapport. I de flesta fall, skrivs en publicerad källtitel ut i kursiv stil; en opublicerad källtitel inom citationstecken. Du kan också välja att inte ha någon formatering av titeln när den skrivs ut.

  Publiceringsfakta
  Skriv in var och när källan skapades. Till ett publicerat arbete, bör detta inkludera utgivningsort, förlag och utgivningsår t.ex. Stockholm, NN förlag, 1967. En opublicerad källa, bör inkludera tid och plats där den gjordes. Till exempel, staden där brevskrivaren bor, eller platsen där en person bodde när han fick sitt pensionsbrev. 
 • Källassistent - Legacy kan hjälpa dig mata in och formatera publiceringsfakta för många av de källtyper du använder. För att öppna källassistenten, klicka på Assistent... i knappraden till höger om Publiceringsfaktafälten . Se Källassistent för mer information om hur du använder denna funktion.

  Registrerat datum 
  Det datum då du förde in källinformationen.

  Fil-ID # 
  Du kan ange egna filnummer om du så önskar.
 • Fil-ID-assistent - För att hjälpa dig att hitta nästa tillgängliga ID-nummer, klicka på .  (Se Fil ID-assistent för mer information.) 

  Flik: Källtext
  En ordagrann kopia av vad som står i källan. Mata inte in åsikter om källan vare sig dina eller sammanställarens. Den bör bara innehålla vad som direkt står i originalet, inga ytterligare tolkningar tillfogade.

  Flik: Källkommentarer
  Du kan skriva in kommentarer till varje källa du för in. Detta kan vara ett bra sätt att dokumentera hur du har hittat en särskild källa och andra intressanta och viktiga fakta om den. 

  Flik: Arkiv
  Skriv in namn och adress för den plats där denna källa finns. Det kan vara en kyrkogård, ett bibliotek eller ett arkiv. Det kan till och med vara en adress till en annan person som har en kopia av dokumentet.

  Klicka på Välj för att använda en existerande Postadress eller Lägg till för att lägga till en arkivadress. Om en källa är kopplad till ett arkiv ändras denna knapp till Ändra. Du kan klicka på knappen för att redigera arkivadressen. Om du klickar på T tas kopplingen till arkivet bort.

  Klassificeringskod
  Du kan också registrera klassificeringskod för källan. Det vanliga systemet som används av bibliotek säger hur Du kan återfinna källmaterialet. För en publicerad källa är ISBN-numret lämpligt att använda.

  Bilder
  Använd bildfliken för att lägga till grafiska filer till källan. Dessa kan vara skannade bilder, som fotografier, födelsebevis, dödsrunor etc. För mer information se Multimediaarkiv .

  Inbäddade formateringskoder i notiser

  Du kan lägga till formaterad kod till din källtext och kommentarer så att dessa stycken skrivs ut i fetstil, kursiv stil, understruket och upphöjt.. Dessa koder används när man skriver ut rapporter, gör filer i word-dokument och hemsidor.  (Se Formatering för fullständig information om hur du gör detta.)

  Tömma fält
  Om du vill tömma alla källfält och börja om igen klicka på Töm.

  Spara källor 
  För att spara källorna klicka på Spara.

  9-1044 : 30915 RK